Ultraljud

Ultraljud används för att påskynda läkningsprocessen vid muskelskador, senskador och inflammationer. Ultraljudsvågorna som är riktade mot det skadade området asborberas i vävnaden och sätter på så vis cellerna i rörelse och skapar därmed värme. Värmen för att blodgenomströmningen ökar och på så vis får musklen, senan eller ligamentet mera näringsämnen. Detta innebär att återuppbyggnaden kan startas. Med ultraljud kan man tränga in 35cm i muskulaturen/vävnaden på kort tid vilket gör att man snabbare och lättare kan lossa spänningar i tex bog och kors som annars är svåra att komma åt. 

Ultraljud är ett bra komplement vid behandling av t.ex:

  • Muskelspänningar
  • Ryggproblem (öm, spänd rygg)
  • Ligamentskador
  • Senskador