Puls / mjölksyre test

När är det bra att göra puls och mjölksyre test på sin häst?

Den mat din häst äter bryts ner på kemisk väg i cellerna och via olika energisystem produceras det bränsle som hästen använder för muskelarbete.

Mjölksyra är en nedbrytningsprodukt i framställandet av den energi hästen ätiti. Mjölksyra spjälkas sedan upp i laktat och vätejoner i lika stor mängd. Laktatet, i sig, hämmar inte muskelfunktionen nämnvärt men vätejonerna ställer till med besvär. Då mängden vätejoner är svår att mäta kan man istället mäta mängden laktat.

Mjölksyra produceras kontinuerligt i kroppen men man känner inte av den då kroppen själv kan transportera bort den eller återanvända den som t.ex. bränsle i hjärtat. Vid träning ökar produktionen av laktat och vid en punkt, vid hög belastning, kommer inte  kroppen klara av att göra sig av med laktatet. Detta medför att pH- värdet i muskulaturen sjunker och hästen börjar ”få syra”. Du har då nått hästens mjölksyratröskel.

För myckat av dessa tränings pass försurar kroppen.                                                                   

Många hästar går med ständig mjölksyra i sin muskulatur som ger stelhet, ömhet i musklerna och överbelastning på leder. travhästar har ofta problem med ömma ryggar vilket är en vanlig följd av överträning med mjölksyra.

När kroppen blir försurad har den syrebrist. (Mjölksyra,Urinsyra vid gikt).

Varför mäter vi laktathalten?

Hjärtfrekvens och mjölksyrabildning är objektiva och praktiskt mätbara parametrar som Du kan använda för att utvärdera hästens träning. Att lära Dig att tolka hästens reaktion på den nedbrytning du utsätter hästen för är sannolikt det mest effektiva sättet att utveckla hästens träning..

Man testar framförallt för att veta att träningen man gör utveklar hästen framåt samtidigt som man undviker skador pga överbelastning

Genom att använda en laktatmätare kan du se hur stor mängd mjölksyra som hästen har i blodet vid en ansträning. Den informationen tillsammans med pulskurvan ger en bra bild av hästens kondtion och tränings status

När musklerna har mjölksyra i sig så har hästen lättare att få tex gaffelbans skador och över ansträngningar i sina leder.

Laktat mäts i millimol per liter blod.. Man brukar säga att det finns en gräns på 4 mmol när hästen börjar känna trötthet. Den här gränsen kan man påverka genom specifik träning. Dvs att när man vet vart ens häst har gränsen 4 mmol så kan man ligga precis över den gränsen för att utv hästen. Ligger man högt över bryter man ner mera än man bygger upp och kroppen blir förurad samt förslitnings skador uppkommer snabbare.

 

Vi har även pulsmätare på och gör testen på våran rakbana

Puls, hastighet, snitthastighet, distans och hjärtfrekvensvariation är exempel på information som kontinuerligt lagras och läggs ihop med laktat provet för att få en så bra bild av hästen som möljligt..

Pulsmätaren ger oss en exakt pulskurva som via kan skriva ut.

Med hjälp av dessa två verktyg får vi en exakt bild av hästens tränings status för dagen. och med hjälp av den kan man utvekla hästen mera.

Man kan se om hästen behöver mera snabba jobb eller mera tunga jobba tex.

Hos oss kan ni få hjälp att ta puls och laktat prov på din häst.